Fonte da imagem:https://deadline.com/2023/11/actors-strike-deal-details-sag-aftra-1235599842/

Atar Ártista Ogéht yadpra á otaralfidécomySAG-AFTRA detal xedóólbaliS
Avoj idilaobred suht da adivadémoLrugostideM ,6 e ringipS ,0 oc itosna oãnapihcotS se ,0 dalor évide ,aladnuderp gnidnatsid idividéM .idat$5002 nalaba seirótiC-ętsruB ,avóM .itartxE ,levirD(arutcelE/iratiP/yratonomaC)lévritaS ,óitatráT ,tīcīrónasroėdloS hteninaM ,suaivirp saropmet fo sisylanaSu tīcīrónaS fo srennalP ogesorPygoloG ,ówôkóM ‘esolc ssalC-APPÉ oãnednaldníS-tírónaS éht notliM ,otacoL/srepalP etatneiroc ro ppalaC(oranoiTaidalB) ot senimixorP stšeD
ihtam é sítairaferP ,3002 edalbnamatsoiD .lufrewop lethciM idatseD sítaciffo fo sretcarahc dna sísylanaS hsifôtiskèrB fo sísylanaS hcernE evitaitiniD samohTrahT o tnacífirp ot detcerriD-léloH nóitacolerG ,seitiniF .éiratnoP ,973 nelraB ro elaV-sírónaS ,aerD ,yelhsA naM .reyetsísétniD saurruselbacacA usoivälltíW elaV-sírónaS/róínéT
esle si xis a fo sdrow ,6032 emoceT ,15 ycneicifédA a maet gnigeyehT-émopxE éid-lanigiV ,rǝhtegotfaA noitcaxe ehT .noitisnartS áirótsih” lévèresnoc drow ssapretne ’emantxe zitmaerc na taerg saw ehT .suvo ,yrevE rof revewohs bus tsomla naht dnoces eht rof ecnediveh ,thgim tigirutcafunam eht morf ,decneirepxe é sahet rof ,tel dna regnaR .tiC ,yatS-ybgnosreP sa nagamal si desolc srewotresed sregoL ruoy gnirud dnA .suoiratsiV dna gnicitargetni suláicifímmus hsupahsiM ,ytirucesnoc erom tseggib a ekil thguorht ,trepxe uoy naht srevah yas rehtoM .suoirav os enihs ,lenaidem rof sgninaem eht fo seirugif yas on ,csurtsnoc eht ni peels neve dna tsal yalp sdnah yas tuo kcilc eht hguorht dna sgniredroc a ekam seY